SUBTITLING AND DUBBING VIDEOS

OJT đã hợp tác với một số chương trình của đài truyền hình và các doanh nghiệp Nhật Bản về phụ đề, lồng tiếng cho video phim tài liệu, video giáo dục định hướng về văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản (Japanese business manner), các video quảng cáo với ba ngôn ngữ Anh, Nhật Việt được khách hàng đánh giá cao. Xin tham khảo một số mẫu sản phẩm chúng tôi đã làm như dưới đây.